Breedingstock

2018-10-14, Nya kullar
Många väntande kullar: Callwina - Calypso Aston - Rossi Tilda - Mikko Callinka - Alfredo Calluha III - Calypso
2017-01-28, Uppdatering
Vårsäsongen har redan börjat och flera kullar väntas inom kort. Tottenham och Blanka är högdräktiga och de flesta andra ihopsatta o förväntas nedkomma i februari och mars.
2015-07-15, Kullar 2016
Följande kombinationer väntas: Madrid - Ramsey, Tottenham - Kej (dräktig), Kleopatra - Ramsey, Cheesecake - Kej, Pigall - Kej, Ringblomma - Oscar, Noblesse - Kej (dräktig), Vouk - Kej, Calcutta - Ramsey, Callista - Zuum.
2012-08-01, Avelsdjur - Breedingstock
Här finner du alla mina avelsdjur och tillstånd dvs dräkiga eller har ungar.

Here you can find all my breedingstock and their status