Sheltie female

Vibys Callcutta
Born: 2016-01-16
E. Sch Bella Cavia Yupi
U. Vibys Calchita
Result:
Comment:
First longharied California Sheltie sow (cream California black)
SjrM-16 SjrV-16 NordV-16 SCH Dkch Vibys Wendy
Born: 2016-02-20
E. Sch Vibys Redbull
U. Sch Vibys Wioletta
Result:
16-07-02--03 SM Eskilstuna Best in Show Jr
161001 Landskrona 6BIS
160903-04 NM Danmark BIR + C
160924 Linköping BIRR+C
161001 Landskrona BIR, C, 6BIS
161029 Landskrona BIRR, C
161105 Kallhäll BIRR, c
Comment:

BLANKA
Born: 2016-01-09
E. Vibys Wyan Bridge
U. Sch Msch Vibys Singoalla
Result:
Comment:
Till försäljning efter kull, vid årsskiftet 16/17
SV-17 MSCH SCH Vibys Mara
Born: 2016-07-28
E. Kej
U. Vibys Noblesse
Result:
161105 Landskrona Best in Show JR
161210 Eskilstuna Birjr, C, 3BISjr
170311 Landskrona 2BIS samt BIRR+C
170326 Kallhäll Best in Show
170422 Landskrona BIR+C+6BIS
170520 Landskrona BIR+C+4BIS
170616-17 Umeå SM 8BIS
Comment:

SCH Vibys Ivory
Born: 2016-11-28
E. Zuum de Grande
U. Dkch Sch Vibys Ottawia
Result:
170225 Orrbyn (dubbel) Best in Show Jr + 2 BISJr
170311 Landskrona BIRjr, C + 3BISJR
170326 Kallhäll BIRRJr+C
170422 Landskrona BIRRjr+c
170701 Landskrona dubbel BIRR+C &C
Comment:

NordW-17 Fich MSCH SCH Vibys Aziza
Born: 2016-11-18
E. Zuum de Grande
U. Sch Vibys Kleopatra
Result:
170326 Kallhäll BIRjr+C
170422 Landskrona BIRR+C
170520 Landskrona cert
170616-17 Umeå SM Cert
170701 Landskrona dubbel 3BIS samt 5BIS
170728-29 Brändåsen BIRR+C/C
170902--03 Oulo NM BIR+C+4BIS
Comment:

SCH Vibys Callwina
Born: 2016-09-25
E. Zuum de Grande
U. Vibys Callista
Result:
170225 Orrbyn (dubbel) BIRR +c x 2
170326 Kallhäll BIRR+C
Comment: