Sheltie male

Vibys Callahan
Born: 2016-12-04
E. Zuum de Grande
U. Vibys Calcutta
Result:
170225 Orrbyn (dubbel) BIRRJr + C x 2
Comment:
My first buff California Black. TOTALT: 2 BIRRJr+2 Cert samt en BISplacering som 4BISjr. 13a på årets Sheltielista 2017
SCH Vibys Matic
Born: 2016-12-10
E. Anakin
U. Ingrid
Result:
170326 Kallhäll cert
170520 Landskrona BIRR+C
170616-17 Umeå SM BIRR+C
Comment:
TOTALT: 2 x BIRR samt 3 Cert+ 11a på årets Sheltielista 2017
Finch Sch Vibys Marcelo
Born: 2017-05-14
E. Vibys Alessandro
U. BOB-16 SV-16 MSCH SCH Vibys Pigall
Result:
170728-29 Brändåsen BIRRJr+C
170812 Solvalla BIRJr+C
170826 Landskrona BIRjr+C
170902--03 Oulo NM BIRRJr+C
171021 Orrbyn (dubbel) BIRR+C x 2
Comment:
TOTALT: BIRJr+5 x BIRRJr/BIRR+ 6 Cert samt 8a på årets Sheltielista 2017
Vibys Calippo
Born: 2017-06-07
E. Vibys Alonzo
U. Vibys Calcutta
Result:
170923 Linköping Birrjr+C
171118 Landskrona dubbel Cert
Comment:
20e på årets Sheltielista 2017