Statistics

2012-08-01, Statistik - statistics
Här finner du all möjlig statistik om Vibys. Under fliken Hall of Fame hittar du de marsvin som jag anser varit de bästa, både ur avel och utställningsvinkel.

Here you find all kind of statistics abouts Vibys. Under Hall of Fame you can find the best of Vibys, both show and breeding.